فهرست

*نکات مورد توجه اساتید و پژوهشگران محترم دانشگاه*

 

- به هر پژوهش یک شناسه اخلاق تعلق می‌گیرد. در مواردی‌ که طرح پژوهشی/پایان‌نامه به هر دلیلی (مانند اخذ بودجه اضافی) در محل دیگری نیز ثبت می‌شود، اخذ مجدد شناسه اخلاق مجاز نیست.
- اجرای پژوهش، قبل از اخذ مصوبه و شناسه اخلاق، *مطلقاً ممنوع* است و مصداق بارز تخلف پژوهشی محسوب می‌شود. ارسال طرح پژوهشي و پايان نامه هایی که «قبلا آغاز شده یا به اتمام رسیده است»، درخواست، اختصاص شناسه اخلاق به آن‌ها مصداق تخلف پژوهشی است.
- همچنین درخواست شناسه اخلاق به مقالات به هدف چاپ در نشریات، مصداق تخلف پژوهشی است. 
-  پژوهشگر اصلی باید هر گونه تغییر در طرح‌نامۀ مصوب (مانند تغییر در عنوان پژوهش، اسامی پژوهشگر اصلی و همکاران، روش اجرا و سایر اجزای پژوهش) را به اطلاع کارگروه اخلاق در پژوهش مربوطه برساند و تائیدیه دریافت نماید.
دبیرخانه اخلاق در پژوهش
معاونت تحقیقات و فناوری