فهرست

آیین نامه ها

 

 

آیین  نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

آيين نامه آموزشي ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

آیین نامه انضباطی دانشجویان

آیین نامه نحوه بررسی و دفاع از پایان نامه هاي مقاطع کارشناسی ارشد

آیین نامه تحصیلات دانشجویان شاهد

آئین نامه استاد راهنما

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

آئین نامه تغییر رشته

آئین نامه مقررات امتحان فاینال مامایی

نکات مهم آئین نامه های اموزشی

آیین نامه دانشجویان برتر

آیین نامه امتحانات

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه تقلب در امتحانات

فلوچارت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

فلوچارت غیبت در کارآموزی

فلوچارت روند فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی

فلوچارت مراحل انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه

فلوچارت میهمانی/انتقال دانشجویان کارشناسی