فهرست

ریاست

                                                                                               

                                                                    خانم دکتر فاطمه باکوئی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

رتبه علمی: دانشیار

پیام ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

 امید است با توکل به خداوند متعال، عمل به ارزشهای اسلامی و بهره گیری از توان همکاران دلسوز، متعهد و متخصص در ارتقای علمی دانشکده، تعلیم و تربیت دانشجویان اخلاق مدار و حرفه ای موفق باشیم

جزییات تماس ...
تلفن مستقیم 011-32190597
تلفن داخلی 25
فکس

01132190618

ایمیل bakouei2004@yahoo.com