فهرست

انتصاب سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی «دکتر سیدعلی مظفرپور» رئیس دانشگاه، « دکتر فاطمه باکویی» به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی بابل منصوب شد و از زحمات «دکتر علی ذبیحی» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.

بازدید ادواری و اعتبار بخشی هیئت محترم ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری وزارت بهداشت پزشکی از دانشکده پرستاری مامایی بابل

به گفته دکتر ذبیحی ریاست دانشکده پرستاری مامایی بابل بازدید ادواری و اعتبار بخشی هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با حضور جناب اقای دکتر حمید پیروی و سرکار خانم دکتر فائزه جهان پور به عمل آمد.

ماما

مقام معظم رهبری: جمعیت مامایی کشور با صبر، دانش و تجربه، وظیفه‌شناسی و احساس مسئولیت حرفه‌ای، مهمترین نقش را در حفظ سلامت مادر و کودک ایفا می‌کنند.