فهرست

راه اندازی شورای تحقیقات سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شورای تحقیقات سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با حمایت های معاونت محترم تحقیقات و فناوری راه اندازی گردید، لذا این مرکز آمادگی پذیرش طرح­های پژوهشی دانشجویی، تحقیقاتی وپایان نامه در حوزه سلامت در کلیه مقاطع تحصیلی جهت انجام فرایند تصویب را دارد، همچنین در انتخاب موضوع، تهیه و تنظیم پروپوزال، نگارش مقاله و تجزیه و تحلیل داده ها و داوری طرح­ها همکاری لازم بعمل می آید.