فهرست

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی خانم دکتر جعفریان

 

همکار گرامی ، خانم دکتر جعفریان

بزرگی غم از دست دادن پدر را

تنها کسانی که این پشتوانه بزرگ را از دست داده‌اند به درستی درک می‌کنند.

در این مصیبت از پروردگار بزرگ برای شما و خانواده محترم صبر

و برای روح آن مرحوم آرامش و غفران مسئلت داریم.

 

از طرف همکاران دانشکده پرستاری و مامایی