فهرست

ارتقا مرتبه علمی سرکارخانم دکتر عزیزنژاد از استادیاری به دانشیاری

همکار محترم سرکار خانم دکترعزیزنژاد ، با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما استاد گرامی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری از صمیم قلب به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

از طرف اساتید و همکاران دانشکده پرستاری و مامایی