فهرست

ارتقا مرتبه علمی سرکارخانم دکتر امیدوار از استادیاری به دانشیاری

ضمن تبریک به سرکارخانم دکتر امیدوار ، موفقیت روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواهان است.

همکار محترم سرکار خانم دکتر امیدوار ، با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما استاد گرامی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری از صمیم قلب به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

از طرف اساتید و همکاران دانشکده پرستاری و مامایی