فهرست

ارتقا مرتبه علمی دکتر علی ذبیحی از استادیاری به دانشیاری

ضمن تبریک به جناب آقای دکتر علی ذبیحی رییس دانشکده پرستاری و مامایی بابل

همکار محترم جناب آقای دکتر ذبیحی ، با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما استاد گرامی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری از صمیم قلب به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

از طرف اساتید و همکاران دانشکده پرستاری و مامایی