فهرست

کسب رتبه ی سوم کشوری در مقطع PHD توسط خانم سپیده مشایخ امیری

خانم سپیده مشایخ امیری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مشاوره در مامایی این دانشکده با کسب رتبه ی برتر ۳ کشوری در مقطع  PHD با گرایش دکترای بالینی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرف‍ته شدند. ضمن عرض تبریک برای ایشان ، موفقیت روز افزونشان را از خداوند متعال خواستاریم.

 

دکتر فاطمه نصیری

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی