فهرست

تاریخچه دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1362 تاسیس شد و در بهمن ماه سال ۱۳۶۴، برای اولین بار در ایران، فعالیت خود را با تعداد 50 نفر دانشجویان رشته پزشکی عملاً کار خود را آغاز نمود.

 دانشکده پزشکی بابل در سال 1369 اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی پرستاری و مامایی نموده است. در سال 1388 مجوز راه اندازی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان را اخذ و از سال 1389 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نمود.

دانشکده پرستاری و مامایی بابل تا اواخر سال ۱۳۹۶ در قالب گروه آموزشی مامایی و گروه آموزشی پرستاری در دانشکده پزشکی فعالیت داشته است.و در دی ماه 1396به استناد مصوبه دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مجوز راه اندازی هشتمین دانشکده دانشگاه تحت عنوان "دانشکده پرستاری و مامایی بابل" به صورت دانشکده مجزا از دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل فعالیت می کند این دانشکده در سال 1394 مجوز راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی را اخذ و از سال ۱۳95 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نمود. در حال حاضر دارای سه گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری بهداشت و کودکان و گروه مامایی با بیش از 400 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد می باشد.

دانشکده پرستاری و مامایی بابل به عنوان یکی از فعال­ترین دانشکده ­های پرستاری و مامایی در سطح منطقه مطرح بوده است توانمندی ­های اصلی دانشکده شامل آموزش پرستاری و مامایی با کیفیت بالا، انجام پژوهش در زمینه پرستاری و مامایی‌ بر مبنای نیازهای بهداشتی درمانی، و استفاده موثر و مناسب از فناوری­ های آموزشی است. این توانمندی­ ها در راستای به انجام رساندن رسالت و تحقق چشم ­انداز دانشکده با رعایت ارزش ­های مورد قبول به کار گرفته می­ شوند.


     شماره تماس دانشکده پرستاری و مامایی: ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۹۷  و   ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸