فهرست

تاریخچه دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد و در بهمن ماه سال ۱۳۶۴، برای اولین بار در ایران، فعالیت خود را با تعداد ۵۰ نفر دانشجویان رشته پزشکی عملاً کار خود را آغاز نمود.

 دانشکده پزشکی بابل در سال ۱۳۶۹ اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی پرستاری و مامایی نموده است. در سال ۱۳۸۸ مجوز راه اندازی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان را اخذ و از سال ۱۳۸۹ اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نمود.

دانشکده پرستاری و مامایی بابل تا اواخر سال ۱۳۹۶ در قالب گروه آموزشی مامایی و گروه آموزشی پرستاری در دانشکده پزشکی فعالیت داشته است.و در دی ماه ۱۳۹۶ به استناد مصوبه دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مجوز راه اندازی هشتمین دانشکده دانشگاه تحت عنوان "دانشکده پرستاری و مامایی بابل" به صورت دانشکده مجزا از دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل فعالیت می کند این دانشکده در سال ۱۳۹۴مجوز راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی را اخذ و از سال ۱۳۹۵ اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نمود. در حال حاضر دارای سه گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری بهداشت و کودکان و گروه مامایی با بیش از ۴۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد می باشد.

دانشکده پرستاری و مامایی بابل به عنوان یکی از فعال­ترین دانشکده ­های پرستاری و مامایی در سطح منطقه مطرح بوده است توانمندی ­های اصلی دانشکده شامل آموزش پرستاری و مامایی با کیفیت بالا، انجام پژوهش در زمینه پرستاری و مامایی‌ بر مبنای نیازهای بهداشتی درمانی، و استفاده موثر و مناسب از فناوری­ های آموزشی است. این توانمندی­ ها در راستای به انجام رساندن رسالت و تحقق چشم ­انداز دانشکده با رعایت ارزش ­های مورد قبول به کار گرفته می­ شوند.


     شماره تماس دانشکده پرستاری و مامایی: ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۹۷  و   ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸