فهرست

مسئول آموزش دانشکده

 

آزیتا ابریشمی

مسئول آموزش

.............................................................

شرح وظایف:

 1. پاسخگویی و ارائه راهنمایی مناسب به ارباب رجوع
 2. مطالعه و اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه
 3. شرکت در جلسات شورای آموزشی و کمیته های دانشکده
 4. ارزیابی مستمر کلیه فعالیتهای آموزشی همکاران آموزشی و گزارش به ریاست و معاونت آموزشی دانشکده
 5. هماهنگی و همکاری با آموزش کل و معاونت دانشجویی و فرهنگی در امور کلی آموزش دانشکده
 6.  انجام مکاتبات لازم با آموزش کل و معاونت های مختلف دانشگاه در خصوص امور مربوطه
 7. طرح مسائل و مشکلات دانشجویان در شورای آموزشی دانشکده و تدوین صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده
 8. بررسی درخواستها و نیازمندیهای آموزش دانشکده،
 9. تهیه آمار دانشجویان- اعضای هیئت علمی و وسایل مورد نیاز برای حفاظت فردی در زمان پاندمی کرونا
 10. اعلام گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان مورد درخواست جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده و در صورت نیاز به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
 11. گزارش دستورالعمل ها و ابلاغ قوانین و مقررات و مصوبات آموزشی به گروههای آموزشی مربوطه
 12. انجام و کنترل انتخاب واحد دانشجویان
 13. گزارش فعالیت اساتید و دانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست ومعاون آموزشی دانشکده.
 14.  تهیه لیست دانشجویان مشروط و اعلام و ارجاع به مرکز مشاوره دانشگاه
 15. تنظیم کلاسها بر اساس برنامه کلاسی و ساعات درس و برقراری نظم در برگزاری کلاسها
 16. اعلام برنامه کلاسی وامتحانات به دانشجویان از طریق سایت دانشکده و نصب در پانل آموزش
 17. برگزاری و نظارت بر برگزاری جلسات امتحانات میان ترم و پایان ترم
 18. جمع آوری نمرات پایان ترم و هماهنگی با اساتید مربوطه و ارسال به آموزش دانشگاه و ای دی سی دانشگاه جهت بررسی تحلیل سوال
 19. معادل سازی واحدهای دانشجویان تغییر رشته و انتقال و ثبت آن
 20. ارائه ی گزارش های عملکرد سامانه به اداره کل و انجام کلیه ی امور آموزشی دانشجویان
 21. کنترل و نظارت بر تشکیل به موقع کمی و کیفی کلاسهای درسی حضوری و غیرحضوری ( بصورت هفتگی و ماهانه) و گزارش نواقص به ریاست و معاونت آموزشی دانشکده
 22. تهیه کاتولوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی طبق ارایش ترمی و ارسال به مدیران گروههای اموزشی جهت معرفی اساتید

 

جزئیات تماس............................................


تلفن مستقیم

۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸

تلفن داخلی

 

فکس 

۰۱۱۳۲۱۹۰۵۹۷

پست الکترونیک amoozeshpmbabol@gmail.com