فهرست

جلسه ی تودیع و معارفه مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی

 

مراسم تودیع و معارفه مسئول اساتید مشاور سرکار خانم دکتر افسانه ارزانی  و سرکار خانم دکتر هاجرادیب  امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ در دانشکده برگزار شد. و در این جلسه از سرکار خانم دکتر ارزنی به پاس ‍‍‍زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه  در طول مدت ۲ سال خدمت تشکر وقدردانی شده و توفیق روزافزون را از درگاه احدیت برای ایشان مسئلت داشته ایم. و امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق ومؤید باشد.