فهرست

طرح در کارشناسی ارشد مامایی

طرح_درس_مشاوره_در_یائسگی_ارشد دکتر بختیاری_.

طرح_درس_مشاوره_و_ارتقا_سلامت_جنین دکتر بختیاری.

طرح_درس_روش_تدریس.

طرح درس سلامت_خانواده_دکتر پاشا

_طرح درس اختلالات_جنسی دکتر پاشا

طرح درس مهارت های ارتباطی_دکتر پاشا

طرح دوره درس مشاوره ارائه به گروه دکتر آقاجانی

طرح درس log physiologic pregnancy-1

طرح درس اخلاق حرفه اي-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي 1395

طرح درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی -كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي 1395

طرح درس مشاوره و آموزش در بارداری، زایمان طبیعی و پس از زایمان-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي 1395نهایی

طرح درس مشاوره سلامت خانواده

طرح درس مشاوره مهارتهای2

طرح درس روش ها و فنون تدریس

طرح درس مشاوره در مشکلات خاص

Log_book _ مشاوره و ارتقاء سلامت جنسی دانشگاه علوم پزشكی  بابل 

Log_book _ مشاوره و ارتقاء سلامت جنسی دانشگاه علوم پزشكی  بابل 

Log_book یائسگی_ دانشگاه علوم پزشكی  بابل

Log_book_دانشگاه علوم  پزشکی ژنتییک بابل

log bookسلامت خانواده

log family planning

log high risk pregnancy