فهرست

دانشکده پرستاری و مامایی بابل

بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

دانشکده پرستاری و مامایی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۶۹ اقدام به پذیرش دانشجوی پرستاری و مامایی نموده است. در حال حاضر پذیرش دانشجویان پرستاری و مامایی در نیمسال اول تحصیلی انجام می شود. همچنین پذیرش دانشجو  در نیمسال دوم در پردیس بین الملل دانشگاه در شورای دانشگاه تصویب شده است و انشاالله در سالهای آینده پذیرش دانشجو در بخش بین الملل صورت می گیرد. این دانشکده تا اواخر سال ۱۳۹۶ در قالب گروههای آموزشی در دانشکده پزشکی فعالیت داشته است و از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۰ به صورت دانشکده پرستاری و مامایی فعالیت میکند و در حال حاضر دارای دو گروه آموزشی پرستاری و مامایی میباشد. 

گروه پرستاری:
*    تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته کارشناسی پرستاری بابل: ۲۷۵ نفر
*    تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته کارشناسی ارشد پرستاری NICU : ۱۹ نفر
*    پذیرش دانشجوی کارشناسی پرستاری از سال ۱۳۶۹
*    پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد  پرستاری ویژه نوزادان از سال ۱۳۸۹  
*    تغییر گروه پرستاری به دانشکده پرستاری مامایی در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۰
*    تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان پذیرش شده از سال ۱۳۸۹: ۴۷ نفر
*    تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان: ۲۸ نفر
*    اعضای هيئت علمی و آموزشی : استادیار: ۵ نفر ، کارشناس ارشد: ۱۰ نفر، کارشناس: ۱ نفر

 

گروه مامایی :
قدمت پذیرش دانشجوی مامایی در این دانشگاه به سال ۱۳۶۹ بر می گردد که در آن سال ۳۰ دانشجو با مقطع کارشناسی از کنکور سراسری پذیرش شد و از آن زمان تاکنون هر ساله ۳۰ تا ۴۰ دانشجو کارشناسی پیوسته پذیرش می شود. 
*    تعداد دانشجویان کارشناسی مامایی : ۱۳۷ نفر 
*    پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد  مشاوره در مامایی از سال ۱۳۹۵  
*    تعداد دانشجویان کارشناسی مامایی فارغ التحصیل:  ۹۳۰ 
*    تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی از سال ۱۳۹۵: ۵ نفر
*    اعضای هيئت علمی و آموزشی: دانشیار ۲ نفر، استادیار ۷ نفر،  مربی ۱ نفر و  کارشناس ارشد ۳ (تعهد خدمت)
*    آخرين رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشكی کشور
*    مقام نخست گروه مامایی دانشگاه بابل در نظام تدوين طرح درس در کل دانشگاه های کشور در سال ۱۳۸۳

 آموزش دانشکده پرستاری مامایی:
*    مسئول آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی: خانم آزیتا ابریشمی
*    کارشناسان آموزش پرستاری و مامایی:1. خانم حمیده عبداله زاده (کارشناس آموزش پرستاری)  2. خانم سمیه هاشمی(کارشناس آموزش مامایی) 3.خانم زهرا شعبان پور(کارشناس پژوهشی) 
شماره تماس دانشکده پرستاری و مامایی: 01132190597