فهرست

 وبینار غربالگری و ارزیابی سلامت جنین

انجمن علمی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می کند:

 وبینار غربالگری و ارزیابی سلامت جنین 

مدرس : سرکار خانم دکتر فاطمه نصیری امیری 
 دکتری بهداشت باروری


 زمان: دوشنبه ۹ خرداد ماه ، ساعت ۱۰ تا ۱۲

 لینک برگزاری: 
https://rooydadestan.ir/?p=51090


جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آیدی تلگرامی @AnjmnNM_bums مراجعه فرمایید .