فهرست

ارزشیابی اعضای محترم هیات علمی و مدرسین دانشگاه

بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم می رساند  با  توجه به اینکه ارزشیابی اعضای محترم هیات علمی و مدرسین دانشگاه، همانند ترمهای گذشته به صورت تحت وب از طریق نرم افزار آموزشی هم آوا از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ لغایت سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ فعال می باشد، خواهشمند است تا  با  نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم آموزشی دانشگاه شده و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایید.

یاد آور می گردد در صورت عدم انجام ارزشیابی اساتید، به صورت اتوماتیک دسترسی به انتخاب واحد دانشجویی در نیمسال بعدی امکان پذیر نمی باشد و مهلت تعیین شده هم تمدید نمی گردد.

ضمنا تاکید می گردد کلیه اطلاعات وارد شده محرمانه می باشد.