فهرست

سرکار خانم ریحانه بابانتاج و جناب آقای والی الله پادهبان

مربیان ارجمند دانشکده پرستاری و مامایی بابل

با کمال مسرت و افتخار قبولی شما عزیزان را در مقطع دکتری تخصصی پرستاری تبریک عرض نموده وتوفیق پیشرفت علمی همراه با خدمت خالصانه تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.