فهرست

پایان نامه ها

# عنوان لینک
۱ فایل راهنمای نگارش پایان نامه مشاهده
۲ نمونه صفحه جلد و امضاء پایان نامه مشاهده
۳ راهنمای نکات کاربردی Word در نگارش پایان نامه مشاهده
۴ لیست پایان نامه های پرستاری مشاهده
۵ لیست عناوین پایان نامه های مامایی مشاهده
۶ شیوه نامه های انتخاب و دفاع از پایان نامه های دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده
۷ لیست پروپوزال های در دست اجرای گروه پرستاری مشاهده
۸ لیست پروپوزال های در دست اجرای گروه مشاوره در مامایی - دکتر یحیی پور مشاهده
9  لاگ بوک جمع آوری داده ها در مطالعات پژوهشی مشاهده