فهرست

مدیر گروه مامایی


خانم دکتر فریده محسن زاده لداری

دکترای سلامت باروری / مرتبه علمی: استادیار / مدیر گروه مامایی

رسالت و اهداف گروه مامایی:

  گروه مامايي در سال 1369 در دانشکده پزشکی تاسیس و شروع به فعالیت نمود. از اواخر سال 1396 با تشکیل دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه مامایی در قالب دانشکده پرستاری و مامایی فعالیت می کند. رسالت گروه مامایی، تربیت نیروی انسانی با مهارت، خلاق، کارآمد، مسئولیت پذیر، پاسخگو و آگاه به اصول اخلاق حرفه ای و مورد نیاز جامعه در راستای تأمین نیاز و تقاضای نظام سلامت کشور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه می باشد. بعلاوه اعضاء گروه تلاش می کنند که جزء بهترین اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی باشند و در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جمعیت تحت پوشش، از طریق ارائه خدمات بهداشتی، تربیت نیروی انسانی شایسته و متخصص، و تولید دانش و فنآوری جدید با تکیه بر نتایج پژوهش های کاربردی و بنیادی در راستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی بابل تلاش نمایند.

اهداف کلی گروه مامایی شامل:

- اهداف آموزشی: آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت حضوری و مجازی و بالا بردن کیفیت آموزش اثر بخش از طریق شرکت در کارگاه های آموزشی و دوره های بازآموزی، برگزاری کارگاه ها و وبینارهای بازآموزی، ژورنال کلاب، گزارش شرکت در کنگره های ملی و بین المللی و افزایش مهارت اساتید و دانشجویان در استفاده از آموزش های مجازی

- اهداف بالینی: آموزش مهارت های عملکردی و خدمات مطلوب بالینی مامایی به دانشجویان مامایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت حضوری و همچنین استفاده از امکانات skill lab

- اهداف مراقبتی: آموزش خدمات مراقبتی در دوره های مختلف زندگی از جمله جنینی، نوزادی، کودکی، بلوغ، بارداری، زایمان و پس از آن و یائسگی به دانشجویان مامایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت حضوری و همچنین استفاده از امکانات در skill lab

- اهداف ارتباطی: ارتقای ارتباطات و تعاملات بین رشته ای و بکارگیری اساتید ماهر و کارآمد بین رشته ای در جهت توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان حرفه مامایی

- اهداف پژوهشی: تدوین و اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی بر اساس اولویت های پژوهشی منطقه ای و کشوری، چاپ مقالات حاصل از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی،  ارائه مقالات در کنفرانس های داخلی و خارجی، همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش های کاربردی بین بخشی، بین دانشگاهی و کشوری در مورد مشکلات و چالش های موجود در رابطه با مامایی، تألیف و ترجمه کتب مرتبط با مامائی، همکاری با مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی بابل و راه اندازی مرکز تحقیقات مامایی و سلامت زنان در دانشکده پرستاری و مامایی

- اهداف تخصصی: راه اندازی مرکز ارائه مشاوره و خدمات مامایی در بیمارستان های آموزشی و تخصصی زنان

شرح وظایف مدیر گروه:

- برگزاري جلسات مستمر گروه و ارسال مصوبات، پیشنهاد ها و گزارش کار گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا

- تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشترفت ها و تغییرات و تحولات علمی با همکاری و همفکری اعضای گروه و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

- تعیین نیازهاي آموزشی گروه و انجام مکاتبات رسمی در جهت فراهم نمودن لوازم، کتابها و نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

- ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروههای آموزشی در جهت اجرای  برنامه های آموزشی

- ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه

- برنامه ریزي بالینی اعضاي گروه در هر ترم تحصیلی

- تعیین واحدهای دروس نظري گروه در هر ترم تحصیلی

- ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

- تدوین عملکرد آموزشیپژوهشی گروه در پایان هرشش ماهه

- تحویل نمرات بخش ها و دروس نظري در هر ترم و ارائه به اداره آموزش

- آگاهی از طرح درس های مدرسین گروه واقدام در جهت بارگذاری آنها در سایت و نگهداری آنها در پرونده مربوط

- تدوین و فعالیت در رسیدن به اهداف آموزشیپژوهشی گروه

- برگزاري جلسات معارفه با دانشجویان ارشد و کارشناسی

- برگزاري جلسات گروه برای تائید عناوین پایان نامه های دانشجویان ارشد

- شرکت در جلسات آموزشی- پژوهشی دانشکده

- ارتباط با دانشگاه هاي داخل و خارج کشور براي تبادلات اطلاعا

- فعالیت در راه اندازي رشته هاي جدید و ارتقاء گروه

- فعالیت در جذب نیروي انسانی مورد نیاز

 

...........................................................................................................................................

ارتباط با مدیر گروه مامایی

پست الکترونیکی: mohsenzadh2008@gmail.com 

شماره تماس: 01132195313

داخلی : 21

داخلی گروه : 11