بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل خیبان گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی بابل
تلفن :
01132190597
فکس :
01132190597
شما می توانید از طریق فرم تماس و یا راه های دیگر ارتباطی با ما تماس بر قرار کنید
رایانامه :

فرم تماس