فهرست

نحوه ارسال مدارک دانشجویان جدیدالورود پرستاری و مامایی بومی و غیربومی

 

نحوه ارسال مدارک

بند1:بصورت پستی برای دانشجویان غیر از شهرستان بابل

مدارک لازم:1-تصاویر شناسنامه و کارت ملی یک سری

2-6 قطعه عکس پشت نویسی شده.

3-اصل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی یا گواهی موقت و ریزنمرات آنان و

تصاویر برای پسران 2 سری و برای دختران اصل مدارک و یک سری تصاویر

4-اصل گواهی موقت یا ا صل پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم به همراه ریزنمرات

 تصاویر برای پسران 2 سری برای دختران  اصل مدارک و1 سری  تصاویر

5- اصل فرم انصراف قطعی دانشجو در صورت انصراف از تحصیل و تسویه حساب کامل تایید شده دانشگاه مربوطه .

6-تصویر کارت پایان خدمت دائم ،کارت معافیت پزشکی در مدت اعتبار آن ویژه آقایان در صورت داشتن یا تصویر معافیت تحصیلی، در غیر اینصورت فیش واریزی برای صدور معافیت  تحصیلی به  بانک ملی باشماره کارت  6037997562002312 بنام آقای کاظم تیموری خناری به مبلغ 8700تومان.

7-cd  مربوط به زمان ثبت نام اینترتی که  مدارک مربوطه بارگذاری شده بود.

آدرس پستی برای دانشجویان خارج از شهرستان بابل : شهرستان بابل -خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی معاونت آموزشی امور پذیرش وثبت نام

بند2: نحوه تحویل دستی برای دانشجویان شهرستان بابل وحومه بابل:   صرفادانشجویانی که محل سکونتشان در بابل وحومه همین شهرستان میباشد میتوانند مدارک را بصورت بسته بندی در ساعات فعال اداری به آدرس خیابان گنج افروز – دانشگاه علوم پزشکی -معاونت آموزشی- امور پذیرش وثبت نام   در روزهای تعیین شده ذیل به خانمها حقانی- یوسفی تحویل دهند.

رشته پرستاری ومامایی روزانه وپردیس درروزهای چهارشنبه 99/11/1 و شنبه 99/11/4

توجه: مدارک بصورت غیر بسته بندی تحویل گرفته نمیشود. ذکر  نام نام خانوادگی ونام رشته روی بسته الزامی میباشد.

                                                                                      معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی