فهرست

انتشارگاهنامه ی "اینفو تراپی" با موضوع آلزایمر با همت دانشجویان ساعی انجمن علمی این دانشکده

گاهنامه ی اینفوتراپی با موضوع آلزایمر و با همت دانشجویان ساعی انجمن علمی این دانشکده منتشر گردید.با تشکر ویژه از عزیزانمان:

1.فاطمه احمدجانی

2.حسن میلادی

3.نگار فلاح

4.محمدرضا جعفرزاده

5.فاطمه محمدی

برای رویت نسخه ی الکترونیکی این گاهنامه     اینجا     را کلیلک کنید.